Sytuacja baryczna w dniu 5.02.2018

Polska znajduje się w zasięgu układu wysokiego ciśnienia Dino (1033 hPa) którego centrum znajduje się nad południową Skandynawią. Układ ten nadal się umacnia w zimnej masie pochodzenia polarnego, a jego ciśnienie w centrum w nocy wzrośnie do 1039 hPa. Nad północną część kraju napływa zimna masa powietrza arktycznego. Z kolei nad południową Polskę nadal napływa powietrze polarnomorskie. Na północy występują słabe konwekcyjne opady śniegu.


W poniedziałek Polska nadal pozostawać będzie w zasięgu tego samego układu wysokiego ciśnienia, który wędrować będzie dalej na wschód nad Finlandię. Napływać będzie nadal zimna masa powietrza arktycznego.

W chłodnej masie nad Bałtykiem tworzyć się chmury konwekcyjne typu Cumulonimubs, w których występować będą konwekcyjne opad śniegu. Komórki będą się kierować znad Bałtyku w głąb lądu.