Sytuacja baryczna w dniu 3.02.2018

Sobota będzie podzielona w kwestii dominacji barycznej. W pierwszej połowie doby pogodę w Polsce będzie moderował głównie zanikający niż Kari (1003 hPa), który wczesnym popołudniem ma się całkowicie wypełnić. Wówczas władzę przejmie wyż Dino (1027 hPa), ulokowany w południe czasu urzędowego nad północnymi krańcami Szwecji.

Nad Europą wyraźnie dominuje chłodna masa powietrza związana z silnym obniżeniem się frontu polarnego. Obszar jego oddziaływania ulega nieznacznym zmianom w części wschodniej Europy, natomiast znaczne zaburzenia jego kształtu występują na wschodzie kontynentu z powodu naporu mas powietrza ciepłego, przemieszczanego na wschód i północny wschód przez wyż Azorski. Na prognozie temperatury doskonale widać uwięzioną w zasięgu wyżu Skandynawskiego masę powietrza arktycznego, która zacznie napływać do Polski po przejściu mocno uwodnionego niżu Lotti (994 hPa), ulokowanego w sobotnie południe na północy Włoch.

Lotti ma przemieszczać się po linii pofalowanego frontu atmosferycznego, zakleszczonego między wyżami Rosyjskim i Skandynawskim. Ciągnięty przez zanikający niż Kari II (1008 hPa) front, powoli traci na sile, lecz zanim zaniknie i oddali się na wschód, spowoduje silny incydent śnieżny w pasie od Słowenii i północnej Chorwacji, przez Węgry, Słowację, południowo-wschodnią Polskę i zachodnią Ukrainę, aż po Białoruś. Po jego przejściu nastąpi stabilizacja w sytuacji pogodowej w centralnej i wschodniej Europie, a wraz z nią napływ masy powietrza arktycznego. Można je zauważyć na mapach prognozy temperatury na poziomie 850 hPa, jako około szesnastostopniową, minusową anomalię w rejonie krajów Bałtyckich, Polski, Białorusi i w akwenie południowego i centralnego Bałtyku.

Opracowanie: Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie

Dodaj komentarz