System gromadzenia i publikacji danych satelitarnych dla Polski!

Satelita Sentinel-3 na niskiej orbicie Ziemi. Grafika: Sentinel/ESA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polską Agencją Kosmiczną, oraz Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH, realizują projekt o nazwie System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku Sat4Envi. Czym jest ten projekt i jakie ma znaczenie dla polskiej meteorologii i ekologii?

Głównym celem projektu jest stworzenie opartego o istniejące już oprogramowanie i technologię, wykorzystywane przez IMGW, systemu odbioru, przetwarzania i dystrybuowania danych z satelitów programu Copernicus, Sentinel 1, 2 i 3, oraz innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych. Dzięki rozbudowie i modernizacji istniejącej sieci, możliwe będzie dalsze przekazywanie danych, z których korzystać będą mogły nie tylko służby państwowe, czy instytucje badawcze, ale również organizacje, jak i zwykli obywatele.

Przykładowa prezentacja danych w ramach projektu Copernicus. Fot: Sentinel/ESA

Projekt ma być realizowany w latach 2018-2020 i zakłada miedzy innymi rozbudowę naziemnej stacji odbiorników, systemów przetwarzania danych, jak i utworzenie archiwum danych wraz z systemem obsługi klienta. Opracowane również zostaną serie szkoleń dla użytkowników końcowych.

Projekt jest dofinansowany w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa w wysokości 17 903 900 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 84,63%, a z budżetu państwa 15,37%

Dodaj komentarz