Prognoza burzowa

Czas obowiązywania: 16.07.2019 (10:00 – 17:00), 16.07.2019 (20:00) – 17.07.2019 (3:00)

Opis:

We wtorek za sprawą zbliżającego się niżu, owiniętego zatokami niżowymi i liniami konwergencji, ponownie wystąpić mogą lokalne, słabe burze, oraz miejscami intensywne, choć krótkotrwałe opady konwekcyjne. Prawdopodobieństwo burz będzie podwyższone na wschodzie.

Ewentualnych wyładowań można się spodziewać w dwóch falach – dziennej (od późnego poranka po popołudnie) i wieczorno-nocnej (od wieczora do drugiej połowy nocy).

Zjawiska: Intensywny deszcz, możliwy drobny grad i silniejsze porywy wiatru

Synoptyk: Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku; Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie

Prognoza konwekcyjna oparta jest o skalę stosowaną przez Sieć Obserwatorów Burz. Uwzględnia obszarowe, potencjalne zagrożenie burzowe na podstawie subiektywnej oceny siły i szkodliwości zjawisk związanych z burzami.

Prognoza przewiduje jedynie obszar w którym wystąpią warunki dogodne do uformowania się burz zgodnie z kodem zagrożenia. Wydanie prognozy dla danego obszaru NIE GWARANTUJE przejścia burzy w każdej z objętych prognozą miejscowości.

Ze względu na dużą lokalność burz, przyjęta metodyka weryfikacji prognozy zakłada prognozę trafną dla danego punktu na siatce, jeśli w promieniu do 10 km od danego punktu wystąpiła burza o prognozowanej sile.