Pomorska prognoza burzowa

Opis:

Brak burz

Spodziewane groźne zjawiska:

Brak

Okres obowiązywania:

od 12.08.2018 16:00 do odwołania

Prawdopodobieństwo:

100%

Synoptyk:

Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie


W razie wystąpienia szczególnie wysokiego prawdopodobieństwa groźnego zjawiska (długotrwałe burze spowodowane zjawiskiem training storms, możliwy duży grad, lub silne burze wiatrowe), synoptyk zastrzega sobie prawo do podwyższenia o jeden stopnia prognozy. W razie małego prawdopodobieństwa wystąpienia burz (poniżej 50%) stopień prognozy może być obniżony o jeden.

Przyjęta metodologia prognoz zakłada wydanie odpowiedniego stopnia zagrożenia, gdy istnieje znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia nad danym obszarem burz spełniających wyznaczone kryteria. Jeżeli prognoza została wydana dla danego regionu, oznacza to, że w promieniu do 25 km od wybranej lokalizacji wewnątrz obszaru prognozy, istnieją szanse na pojawienie się burz. Dla regionu granicznego prognozy istnieje możliwość wyładowań w promieniu do 25 km w kierunku centrum obszaru prognozy. Dlatego też zawsze obszar prognozy obejmuje nieznacznie większy obszar niż wskazują na to warunki.

Prognozy konwekcyjne zakładają stopień zagrożenia ze strony burz, a nie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Skala oparta jest o stosowaną w Sieci Obserwatorów Burz i wykorzystana za ich zgodą. Kryteria skali zagrożeń, oraz jej szata graficzna oparte są o prognozy konwekcyjne stosowane przez NWS.

Weryfikacja odbywa się, podobnie jak w przypadku ostrzeżeń za pomocą prostego schematu tabelarycznego 2×2. Za prognozę trafioną dla danego punktu (oddalone o 25 km od siebie) uznaje się wystąpienie w promieniu 25 km komórki burzowej spełniającej kryteria prognozy i występującej w trakcie obowiązywania prognozy. Za trafienie uznajemy również wystąpienie burzy o jeden stopień niższej niż prognozowana dla punktu, ale o sile z wyższej połowy zakresu dla danego stopnia. Prognoza nietrafiona dla punktu to z kolei brak burz w promieniu 25 km, wystąpienie komórki silniejszej niż w prognozie (nie dotyczy nieznacznie przekraczającej górną wartość wydanego stopnia), lub pojawienie się burzy więcej niż godzinę przed lub po czasie obowiązywania prognozy.

Weryfikacja publikowana jest raz w roku na początku roku kalendarzowego i obejmuje rok ubiegły. Wyniki będą zaprezentowane w postaci mapy ze zbiorczą sprawdzalnością (w procentach) dla wszystkich punktów weryfikacyjnych.