Obłoki srebrzyste

Produkt sezonowy – działa od kwietnia do października. Dane radiowe pozwalają stwierdzić, w jakich godzinach i na jakiej wysokości, istniało największe prawdopodobieństwo na uformowanie się obłoków srebrzystych. Im silniejsze echo, tym większe prawdopodobieństwo obserwacji NCL.

Radarowych obraz obłoków srebrzystych z ostatnich 4 godzin.

Radarowy obraz obłoków srebrzystych z ostatnich 24 godzin.