Stan rzek

Dane przetworzone z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Portal Monitor IMGW jest własnością IMGW-PIB. Kółkami oznaczone są stacje meteo, trójkątami hydro.

Stacje meteo:
niebieski – opad
zielony – brak opadu

Stacje hydro:
czarny – stan niski
niebieski – stan średni
żółty – stan wysoki
pomarańczowy – stan ostrzegawczy
czerwony – stan alarmowy
bladoniebieski – brak danych

Aby wczytać szczegóły danej stacji wystarczy w nią kliknąć. Aby wyłączyć warstwę danego typu stacji, wystarczy kliknąć na jej rodzaj w lewym, górnym rogu. Ponowne kliknięcie uruchamia warstwę. Aby wyjść z podglądu stacji, należy kliknąć krzyżyk w prawym, górnym rogu.