Satelita Bałtyk

Animacja w paśmie widzialnym. W nocy produkt niedostępny. Źródło: sat24.com
Animacja w podczerwień. Źródło: sat24.com
Satelitarne rozpoznanie śniegu (fioletowy) i deszczu ze śniegiem (błękitny). Źródło: sat24.com