DANE NOWCASTINGOWE

Nowcasting to obecny stan atmosfery lub hydrosfery. Prezentowane w tej zakładce dane są danymi pomiarowymi, obejmującymi okres ostatnich kilkudziesięciu minut, lub kilku godzin. Pozwalają one na weryfikację prognoz i ocenę aktualnego stanu atmosfery i hydrosfery, wraz z dokładnym przewidzeniem zmian w pogodzie w najbliższych kilku godzinach.