Jakość powietrza: 8.01

Praktyczny brak wiatru, duża wilgotność i niska temperatura – warunki wręcz wymarzone dla pogorszenia się jakości powietrza. Tak jest i teraz. Jakość ogólna jest co prawda na poziomie dobrym, ale bardzo blisko średniego. Lokalne wskazania średnie dominują w obszarze Trójmiasta, Małego Trójmiasta Kaszubskiego i większych miast w głębi lądu. Jakość dostateczną notujemy w Bolszewie i Starogardzie Gdańskim, a złą w Skarszewach.

W środę Pomorze znajdzie się praktycznie w samym centrum niskogradientowego układu niżowego Benjamin. Choć występować mogą lokalne, przelotne opady mieszane, to praktyczny brak wiatru i duża wilgotność, sprzyjać będą dalszemu pogarszaniu się jakości powietrza, która może spaść do ogólnie średniej, a w wielu miejscach do złej. Okresowo możliwe też wskazania jakości bardzo złej, zwłaszcza w głębi lądu w większych miejscowościach. Większa poprawa nastąpić może dopiero pod wieczór, gdy niż się zacznie odsuwać, a ciśnienie rosnąć.