POLSA nie dla Pomorza! Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej przeniesiona do Warszawy!

Fot. Roskosmos

Polska Agencja Kosmiczna zmienia siedzibę! To efekt nowelizacji ustawy o działaniu Agencji, mającej na celu “optymalizację działań agencji” i ułatwienie współpracy międzynarodowej, jak i z ministerstwami. Czy jednak w dobie całkowitej informatyzacji i powszechnego, szybkiego transportu kolejowego i lotniczego, centralizacja nadal ma sens i czy nie jest próbą marginalizacji Pomorza?

W lutym ubiegłego roku w życie weszła Polska Strategia Kosmiczna, będąca częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konieczne jest jednak lepsze wsparcie techniczne i operacyjne PAKu w zakresie tej strategii. Z tego też względu, dwa dni temu (27. listopada) parlament przegłosował głosami partii rządzącej nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Od tej pory PAK podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Główne cele Agencji według nowelizacji to między innymi opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego, zapewnienie wsparcia eksperckiego i technicznego innym organom administracji publicznej, czy działalność informacyjna i edukacyjna. Do obowiązków PAKu dołączyło też działanie na rzecz obronności na zlecenie MON. Agencja może również udzielać nieodpłatnego wsparcia osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom, głównie w zakresie szkoleń, czy udziałów w targach o tematyce kosmicznej, zwłaszcza użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Kluczową zmianą jest jednak zmiana organu nadzorczego nad POLSA. Do tej pory była nim Rada Ministrów, co argumentowano szerokim zakresem działalności Agencji i wykonywaniem zadań zleconych przez wiele resortów. W praktyce jednak powodowało to często konflikt interesów poszczególnych ministrów i utrudniało pracę PAKu. Teraz pieczę nad Agencją sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z minister Jadwigą Emilewicz na czele.

Dla Pomorza istotna będzie jednak zmiana siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej. Centrala w Gdańsku zostaje przeniesiona do Warszawy. Autorzy nowelizacji uzasadniają tą decyzję usankcjonowaniem stanu faktycznego, oraz optymalizacją działań Agencji. Obecnie najwięcej etatów jest właśnie w terenowym oddziale w Warszawie, a dodatkowo partia rządząca chce “ułatwić współpracę między PAK a ministerstwami”. Istotna jest też logistyka obecnych działań.

Nasuwa się jednak pytanie, czy w dobie powszechnej cyfryzacji, oraz szybkiego transportu lotniczego i kolejowego, konieczne było centralizowanie PAK. Zwłaszcza że istnieje już wspomniany oddział terenowy w Warszawie, a kadra kierownicza, jak i sama siedziba główna Agencji nie muszą być do całodobowej dyspozycji ministrów “twarzą w twarz”. Nawet spotkania biznesowe, czy ewentualne kontrole nie odbywają się codziennie, a często mają one miejsce za granicą. Wszelkie niezbędne sprawy ustalane są drogą telefoniczną lub mailową, a dopiero na ostatnim etapie dochodzi do spotkania w cztery oczy.

Na teraz nie ma informacji czy oddział w Gdańsku zostanie zamknięty, czy przekształcony w oddział terenowy. Pomorze ma bowiem bazę techniczną i naukową, oraz specjalnie powołany dzięki współpracy Politechniki Gdańskiej i POLSA kierunek studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.