Jakość powietrza: 3.10.2018

Obecnie (wieczór, 3.10.) ogólna jakość powietrza utrzymuje się na poziomie bardzo dobrym, z lokalnymi wzrostami stężenia pyłów zawieszonych w Trójmieście do stężeń niskiego (Gdynia-Niklowa, Gdańsk-Plac Wałowy) i średniego (Gdańsk-Kaczeńce). Trend jest rosnący, a z powodu prognozowanej, chłodnej nocy z umiarkowanym wiatrem, spodziewać się należy kolejnych spadków jakości powietrza, ale nie niżej niż do jakości dobrej i jedynie lokalnie średniej.

W czwartek dominować ma jakość powietrza bardzo dobra z miejscowymi spadkami do dobrej i chwilami średniej. Przeważać mają ozon, oraz pyły PM10 i PM2.5. Największego stężenia zanieczyszczeń spodziewamy się w Trójmieście i Kościerzynie, choć brak wystarczającej ilości stacji pomiarowych nie pozwala na dokładną weryfikację prognozy, oraz dostateczne przygotowanie opracowania na nadchodzącą dobę.

Można zmienić ten fakt, głosując na nasz czujnik jakości powietrza, który zainstalowany zostanie na naszej stacji meteorologicznej w Lniskach. Głosować można tutaj.

Zachęcajcie również swoje gminy i powiaty do zgłaszania lokalizacji czujników Airly!