Sytuacja baryczna w dniu 18.02.2018

Obecnie Polska pozostaje podzielona na dwie strefy baryczne – wschodnie i południowo-wschodnie krańce pozostają w resztce układu niskiego ciśnienia z centrum nad Białorusią, pozostała część kraju znajduje się w strefie rozbudowującego się klina wysokiego ciśnienia, którego centrum ulokowane jest nad Danią i przesuwać się będzie w kolejnych godzinach w kierunku południowo-wschodnim. Napływa chłodna masa powietrza polarnomorskiego.

W niedzielę Polska będzie w zasięgu układu wysokiego ciśnienia z centrum nad południowo-zachodnią częścią kraju. Zachmurzenie całkowite do dużego, malejące do małego, głównie nad centralną i południową częścią kraju. Jedynie  w pasie północnej części Polski od Pomorza zachodniego przez północ po Warmię, zachmurzenie całkowite ale wszędzie bez opadów.