Sytuacja baryczna w dniu 17.04.2018

Pofalowany front atmosferyczny przecina Polskę. W jego obszarze oddziaływania notujemy opady deszczu, miejscami intensywne. W najbliższych godzinach nadal ma być mokro, ale od rana sytuacja się znacznie poprawi.

Polska znajduje się w zasięgu wypełniającego się układu niskiego ciśnienia Kathrin (1011 hPa), który obecnie (16.04.2018 19:00 UTC) znajduje się nad centralną częścią kraju. Układowi towarzyszy pofalowany front atmosferyczny na którym występują opady deszczu – silniejsze na północy kraju gdzie zaznacza się ciepły wycinek. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie.

Nad ranem układ niżowy, wraz z frontem atmosferycznym odsuną się poza wschodnią granicę Polski. Zwolni w ten sposób miejsce umacniającemu się, wieloośrodkowemu układowi wysokiego ciśnienia Norbert (1028 hPa), który rozciąga się od Zatoki Biskajskiej aż po wschodnie Niemcy. Układ wyżowy powoli będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim z lekkim odchyleniem na północny wschód. Napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie z cechami niestabilności. Przełoży się to na pojawienie się zachmurzenia typu Cumulus oraz Cumulonimbus, ale bez burz.