Sytuacja baryczna w dniu 13.06.2018

Polska dziś jest w zasięgu odsuwającej się zatoki niżu znad Morza Białego (994 hPa). Na południu kraju zaznacza się pofalowany front atmosferyczny, który oddziela ciepłe i wilgotne powietrze zalegające na południowych krańcach Polski, od chłodniejszego i nieco bardziej suchego, napływającego nad pozostały obszar kraju.

Z obecnych danych estymowanych opadów (GRS) wynika, iż opady nad Czechami wynoszą do 2 – 5 mm/10 min. W ciągu najbliższych 2 – 3 godzin intensywność opadów nie ulegnie zmianie. Strefa opadów powoli przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, w drugiej części nocy wkroczy nad południowo-zachodnią Polskę.

W środę przeważająca część kraju będzie w polu podwyższonego ciśnienia, z kolei południe kraju będzie pod wpływem zatoki układu niżowego Yvonne (1004 hPa), oraz pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad północną Polską przemieszczać się będzie górna zatoka niżowa, w jej obrębie możliwy będzie rozwój burz. Napływać z południa będzie ciepła i wilgotna masa powietrza. Powietrze to charakteryzować się będzie wysoką zawartością wilgoci.

Średni stosunek zmieszania w dolnych 500 m troposfery sięgać będzie 10-12 g/kg. Prognozowana temperatura punktu rosy na wysokości 2 metrów miejscami może wynieść około 16 st. C. Pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze będzie słaby, stąd pionowy profil konwekcji wymuszonej (MLCAPE) będzie wąski, jednak ze względu na wysoką wilgotność w warstwie granicznej, przewidywana jest podwyższona niestabilność, która objawiać się będzie rozwojem struktur opadowo-burzowych.