Raport jakości powietrza z dnia 25.02.2018

W pasie nadmorskim, w tym w Trójmieście, jakość powietrza jest na ogół bardzo dobra lub dobra. W głębi województwa sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Najgorzej jest obecnie w Lęborku, gdzie stacja pomiarowa notuje ekstremalnie złą jakość powietrza. Bardzo źle jest w Kościerzynie, a źle w Słupsku. Z powodu mroźnej nocy ze słabym wiatrem, stężenie zanieczyszczeń może wzrosnąć.

Poniedziałek podobny – w miastach, nawet średniej wielkości, jakość powietrza spadnie, natomiast na terenach wiejskich i leśnych powinna pozostać ogólnie bardzo dobra lub dobra. Słaby wiatr w głębi lądu nie ułatwi oczyszczania powietrza, przez co, zwłaszcza wieczorem, jakość powietrza może spaść do złej, lub bardzo złej.

Dominować mają pyły PM10 i PM2.5, oraz benzoapireny i tlenki azotu. Sporo ma być również ozonu.