Raport jakości powietrza z dnia 20.02.2018

Ogólna jakość powietrza w województwie jest dobra, lecz w Lęborku stężenie pyłów PM10 i PM2,5 jest ekstremalnie wysokie. W Kościerzynie jest ono wysokie, z kolei w pozostałych miastach niskie, lub bardzo niskie. Jedynie w Trójmieście jakość powietrza jest bardzo dobra.

W środę jakość powietrza może się niestety pogorszyć, głównie w centralnej części Pomorza. Mieszkańcy mniejszych miejscowości również muszą mieć na uwadze spadek jakości powietrza, lokalnie nawet do złej. Dominować mają tradycyjnie pyły PM10 i PM2.5, sporo też tlenków azotu, oraz ozonu.