Raport jakości powietrza z dnia 2.03.2018

Jakość powietrza jest obecnie ekstremalnie zła w Kościerzynie (przekroczenie normy PM2.5 o 546%!), bardzo zła w Malborku (przekroczenie PM10 o 190%), a zła w centrum Słupska. Średnią notujemy w Chojnicach, Kwidzynie, Lęborku i Wejherowie. Na pozostałym obszarze jest ona dobra. Bardzo dobrą notujemy w Redzie, Gdyni, oraz na południu Sopotu i w gdańskim Nowym Porcie. Pamiętajmy jednak, że czujniki nie pokrywają całego województwa, a sytuacja nawet w małych miejscowościach może być miejscami bardzo zła. W nocy niestety jakość powietrza najpewniej się pogorszy.

Sobota nie przyniesie nam poprawy. Wręcz przeciwnie – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu ma wzrosnąć. Szczególnie dużo ma ich być w obrębie powiatów północno-wschodnich i wschodnich, ale kiepsko będzie również w większych miastach na pozostałym obszarze Pomorza. W mniejszych miastach, takich jak Somonino, Żukowo czy Czersk, również będzie kiepsko.

Dominować będą jak zawsze pyły PM10 i PM2.5. Wzrasta też stężenie benzo(a)pirenu i tlenków azotu i siarki. Sporo będzie też ozonu.