Raport jakości powietrza z dnia 16.03.2018

Jedno słowo – wiatr. To dzięki niemu jakość ogólna powietrza na Pomorzu jest bardzo dobra. Jakość średnią notujemy tylko w Kościerzynie, dobrą z kolei w Lęborku, Malborku, Wejherowie i w Gdańsku przy Powstańców Warszawskich. Stacja GIOŚ w Gdyni wskazuje jakość złą i chwilami bardzo złą, najpewniej z powodu awarii czujnika (wczoraj wskazania były niemal identyczne). W kolejnych godzinach sytuacja będzie zbliżona, lub lepsza od obecnej.

Sobota upłynie pod znakiem bardzo dobrej lub dobrej jakości powietrza w całym województwie i jedynie wieczorem możliwy będzie jej spadek do średniej w części miast w głębi województwa.

Stężenie wszystkich substancji niebezpiecznych powinno być w normie. Wieczorem możliwy wzrost stężenia pyłów PM10 i PM2.5, oraz tlenków węgla i siarki, ale nadal powinny one być w normach.