Raport jakości powietrza z dnia 15.03.2018

Wieczorna sytuacja z powodu wiatru jest bardzo dobra, choć z nie do końca znanych przyczyn, czujnik w centrum Gdyni (ul. Marka Zygmunta) wskazuje jakość złą z tendencją rosnącą. Poza tym jakość dobrą notujemy jedynie w Chojnicach, Kościerzynie i Malborku, a na pozostałym obszarze jakość bardzo dobrą z tendencją stałą.

Piątek z powodu wiatru będzie ogólnie z bardzo dobrą, początkowo dobrą jakością powietrza. Na południu Pomorza stężenie zanieczyszczeń może być nieznacznie wyższe, lecz nie powinno osiągać wartości średnich i wyższych.

Znaczny udział w zanieczyszczeniu będą miały pyły zawieszone PM10 i PM2.5, oraz ozon.