Raport jakości powietrza z dnia 14.04.2018

Jakość ogólna utrzymuje się na poziomie dobrym z lokalnymi spadkami do średniej (Kościerzyna, Gdańsk Powstańców Warszawskich, Plac Wałowy i Pocztowa, oraz Gdynia Niklowa) i złej (Gdańsk Wyzwolenia). Jakość bardzo dobrą wskazują jedynie stacje w Malborku, Kostkowie, Gniewinie (poza ul. Pomorską), Jastrzębiej Górze, na obrzeżach Słupska i w Gdyni na gen. Kleeberga.

Niedzielna jakość powietrza poprawi się w dzień, ale wieczorem ponownie się pogorszy, najpewniej do stanu zbliżonego do obecnego. Stanów ekstremalnych nie przewidujemy.