Raport jakości powietrza z dnia 14.02.2018

Jakość powietrza szybko spada wraz z nastaniem nocy. Cały dzień nie była ona najlepsza, ale teraz jest wręcz fatalna w Kościerzynie, Lęborku i Rumi. Zła z kolei jest w Słupsku, oraz w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej. Średnią notujemy na pozostałym obszarze. Noc niestety z bardzo słabym wiatrem, a to oznacza pogorszenie się jakości powietrza.

Czwartek podobny, jednak popołudniu i wieczorem na zachodzie powietrze ma się oczyścić. Wschód województwa czeka jednak jeszcze jeden wieczór z kiepską jakością powietrza. Najgorzej ma być na Żuławach i wschodzie Kociewia, ale wschód Kaszub i Trójmiasto również nie wyglądają dobrze. Najgorzej tradycyjnie w miastach i w ich okolicach.

Znaczna przewaga pyłów PM10 i PM2.5, sporo również tlenków siarki i azotu.