Raport jakości powietrza z dnia 13.03.2018

Od rana „świecimy” na zielono i lokalnie żółto, co oznacza ogólny, wojewódzki indeks jakości powietrza na poziomie bardzo dobrym. Obecnie jakość dobrą notujemy w Chojnicach, centrach Gdańska i Słupska, Kwidzynie, Redzie i Wejherowie. Na pozostałym obszarze jest ona bardzo dobra i najpewniej utrzyma się na takim poziomie do rana.

Środa nieco gorsza – choć występować będą opady mieszane, to słaby przez większą część dnia wiatr, będzie sprzyjał kumulowaniu się zanieczyszczeń, zwłaszcza w głębi województwa. Dopiero wieczorem wiatr się nasili, ale głównie na wybrzeżu. Warto zwrócić uwagę na Małe Trójmiasto Kaszubskie, szczególnie na Wejherowo, które będąc po stronie zawietrznej, będzie miało dogodne warunki do wzrostu stężenia zanieczyszczeń.

Głównym składnikiem zanieczyszczeń mają być pyły PM10 i PM2.5 z dominacją PM10. Reszta parametrów powinna być w normie, choć stężenia tlenków azotu i ozonu mogą być podwyższone.