Raport jakości powietrza z dnia 13.02.2018

Aktualnie najgorsza jakość powietrza notowana jest w Malborku. Jest tam ona bardzo zła, ocierająca się chwilami o fatalną. Średnią z kolei obserwujemy w Chojnicach, Kościerzynie i Lęborku, a na pozostałym obszarze dobrą lub bardzo dobrą. Noc z lekkim mrozem i słabym wiatrem będzie sprzyjać jednak lokalnym wzrostom stężenia zanieczyszczeń.

Środa nieznacznie gorsza – jakość powietrza ma spaść głównie na północy i w centrum Pomorza, ale nie powinna być znacznie niższa od obecnej. Dominować będą tradycyjnie PM10 i PM2.5, sporo będzie również tlenków węgla i siarki.