Raport jakości powietrza z dnia 12.04.2018

Świecimy obecnie na żółto. Jakość średnia jest na poziomie dobrym, ale to nie powód do dumy. Jakość bardzo dobrą wskazuje tylko jedna stacja – w Gdyni na gen. Kleeberga. Jakość średnią notujemy w Lęborku, Tczewie, w Gdyni na Niklowej, Kaliskiej i Marka Zygmunta, oraz w Gdańsku na Powstańców Warszawskich. Pozostałe czujniki pokazują jakość dobrą.

W najbliższych godzinach sytuacja może ulec nieznacznemu pogorszeniu – przybyć może punktów z jakością średnią, mogą też się pojawiać pojedyncze wysokie stężenia. Jutro podobnie, choć wieczorem i w nocy powietrze ma się poprawić, głównie za sprawą silniejszego wiatru, opadów i lokalnie burz. W ciągu dnia stężenie pyłów również ma być zmniejszane przez silniejszy wiatr.