Raport jakości powietrza z dnia 10.03.2018

Ogólny, wieczorny indeks jakości powietrza dla województwa jest dobry, przy średnim dziennym na poziomie podobnym. Jakość średnią notujemy obecnie w Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku, Malborku i Wejherowie. Jakość bardzo dobrą wskazują czujniki w Gdyni, centrum i na wschodzie Gdańska, oraz na obrzeżach Słupska. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra. W nocy sytuacja nie ulegnie zmianie, lub nieznacznie się polepszy.

Niedziela nieco lepsza – ogólny indeks będzie bardzo dobry, jedynie lokalnie z jakością dobrą lub średnią. Silniejszy wiatr, opady oraz wyższa temperatura powietrza znacznie wpłyną na stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Dominować mają pyły PM10 i PM2.5 ze sporym udziałem ozonu.