Prognoza burzowa

Czas obowiązywania: 16.08.2019 (9:00) – 16.08.2019 (21:00)

Opis:

Przechodzący przez Polskę, okludujący system frontów, przyniesie nieznaczny wzrost chwiejności w troposferze. Warunki konwekcyjne będą dość niskie, a same burze lokalne, o sile co najwyżej umiarkowanej. Będą przemieszczały się z małą prędkością. Zjawiska im towarzyszące przybiorą charakter pulsacyjny (krótkotrwały; nasilający się i zaraz potem słabnący).

Poza punktowo ulewnymi opadami nie powinny stwarzać większego zagrożenia. W strefie MRG nie można wykluczyć podtopień.

Piątkowe burze pojawić się mogą jeszcze przed południem. Będą lokalne i wyizolowane, przez co w wielu miejscach objętych prognozą może nie zagrzmieć.

Zjawiska: Intensywny deszcz; możliwy drobny grad i silny wiatr

Synoptyk: Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku; Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie

Prognoza konwekcyjna oparta jest o skalę stosowaną przez Sieć Obserwatorów Burz. Uwzględnia obszarowe, potencjalne zagrożenie burzowe na podstawie subiektywnej oceny siły i szkodliwości zjawisk związanych z burzami.

Prognoza przewiduje jedynie obszar w którym wystąpią warunki dogodne do uformowania się burz zgodnie z kodem zagrożenia. Wydanie prognozy dla danego obszaru NIE GWARANTUJE przejścia burzy w każdej z objętych prognozą miejscowości.

Ze względu na dużą lokalność burz, przyjęta metodyka weryfikacji prognozy zakłada prognozę trafną dla danego punktu na siatce, jeśli w promieniu do 10 km od danego punktu wystąpiła burza o prognozowanej sile.