Skala ostrzeżeń

W naszym systemie ostrzeżeń stosujemy pięciokolorową skalę, ustaloną na podstawie opracowań i obowiązujących norm w amerykańskim National Weather Service. Oczywiście zjawiska w Polsce są mniej gwałtowne i rzadsze niż w Stanach, dlatego też zakresy dla konkretnych stopni zostały dostosowane do warunków Polskich.

Mapa prognozy zagrożeń stosuje następującą kolorystykę:
Zielony – brak zagrożeń
Żółty- pierwszy stopień zagrożenia
Pomarańczowy – drugi stopień zagrożenia
Czerwony – trzeci stopień zagrożenia
Fioletowy – zagrożenie ekstremalne

Dodatkowo opracowaliśmy skalę ostrzeżeń morskich, uwzględniającą główne, meteorologiczne zagrożenia dla statków:
Błękitny – brak zagrożeń
Jasnoróżowy – pierwszy stopień zagrożenia
Ciemnoróżowy – drugi stopień zagrożenia
Fioletowy – trzeci stopień zagrożenia
Granatowy – zagrożenie ekstremalne