Komunikaty meteorologiczne

Część niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych zjawisk może mieć małą intensywność, trwać bardzo krótko, lub być ciężka do oszacowania. Dlatego też w razie takowej sytuacji, wydawany jest komunikat meteorologiczny.

AKTUALNE KOMUNIKATY METEOROLOGICZNE:


+++BRAK+++

CZAS OBOWIĄZYWANIA: -

PRZEBIEG: -

SYNOPTYK: -