Ostrzeżenia

Czas obowiązywania: 9.07.2019 (7:00 – 21:00)

Zjawisko: Sztorm

Prawdopodobieństwo: 75%

Opis: Spodziewane są w basenie południowego Bałtyku, jak i w Zatokach Gdańskiej oraz Puckiej, a także w Zalewie Wiślanym, silne porywy wiatru, osiągające do 6-7 stopni w skali Beauforta, na otwartym akwenie Zatoki Gdańskiej do 8B. Stan morza 5-6, w Zatoce Gdańskiej miejscami do 7B. Wiać będzie z sektora zachodniego, z odchyleniami do 30 stopni w kierunku północno-zachodnim. Spodziewana wysokość fal do 1,5-1,7 metra, sporadycznie do 2 metrów.

Synoptyk: Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku; Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie


PROGNOZA ZAGROŻEŃ NIE OBEJMUJE ZJAWISK BURZOWYCH! SZCZEGÓŁY W PROGNOZIE KONWEKCYJNEJ.>

Skala zagrożeń została dopasowana do potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z danym zjawiskiem. uwzględniono czynniki społeczne, szkodliwość dla transportu, energetyki, budownictwa, oraz zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie z poniższym podziałem:
brak zagrożeń – prognozowane zjawiska pogodowe nie będą stanowić zagrożenia, lub będzie ono na tyle marginalne, że ze względu na niską szkodliwość i zwiększenie czytelności ostrzeżeń i prawidłową nań reakcję, alert nie zostaje wydany. Oznaczony kolorem zielonym.
1. stopień zagrożenia – możliwe lokalne szkody, utrudnienia w komunikacji, przerwy w dostawie prądu, lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na otwartej przestrzeni. szkody, choć lokalne i mało prawdopodobne, mogą być usuwane nawet kilka godzin. Oznaczony kolorem żółtym.
2. stopień zagrożenia – możliwe szkody na znacznym obszarze, w tym lokalnie poważne, utrudnienia w komunikacji, a miejscami czasowe jej uniemożliwienie, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających poza budynkami. usuwanie szkód może trwać nawet kilkanaście godzin, miejscami ponad dobę. Oznaczony kolorem pomarańczowym.
3. stopień zagrożenia – możliwe poważne szkody na znacznym obszarze, lokalnie o charakterze katastrofy. zjawiska mogą powodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, również osób przebywających w budynkach. utrudnienia w transporcie są długotrwałe, możliwe wielogodzinne zawieszenia połączeń drogowych, kolejowych lub lotniczych. przerwy w dostawie prądu będą długotrwałe, a szkody usuwane nawet kilka dni. Oznaczany kolorem czerwonym.
ekstremalne zagrożenie – zjawiska o takiej sile pojawiają się zazwyczaj raz na kilka lat. możliwe szkody o rozmiarach katastrofy na znacznym obszarze. przerwy w dostawie prądu mogą trwać przynajmniej kilka dni, utrudnienia w transporcie nawet kilkanaście dni, a miejscami transport może nie zostać przywrócony przez ponad tydzień. wiele budynków jest zniszczonych, istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia także dla osób przebywających w budynkach. możliwe wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznaczany kolorem fioletowym.