Kosmos i geologia

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do meteorologii, ale i do ogólnego monitoringu atmosfery, w szczególności troposfery, oraz kosmosu. Śledzimy również na bieżąco warunki geologiczne, zwłaszcza wulkany i trzęsienia ziemi.

Na naszej stronie możecie między innymi śledzić prognozy i raporty jakości powietrza, stężenie pyłów wulkanicznych nad Europą, aktywność słoneczną i zasięg zorzy polarnej, oraz trzęsienia ziemi.

W najbliższym czasie dodamy nowe funkcje.