Fundacja

Fundacja Meteo Pomorze
KRS: 0000706470
NIP: 5892038367
REGON: 368946249
Numer konta: 07 1050 1764 1000 0090 8028 8948 (ING Bank Śląski)
ul. Lawendowa 7
83-330 Lniska

POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
80-126 Gdańsk, Piekarnicza 10