Radar opadów

Animowana mapa radarowa autorstwa portalu Pogodynka.pl by MISI. Domyślnie ustawiony jest produkt CMAX, czyli maksymalna odbiciowość, jednak za pomocą opcji Ustawienia (zębatka po prawej), możliwa jest zmiana produktu radarowego.

Dane pobierane z polskiego systemu POLRAD, autorstwa IMGW-PIB. Dane przetworzone przez autora portalu. Prezentowane są następujące produkty radarowe:
CMAX (maksymalna odbiciowość w całym przekroju)
CAPPI (odbiciowość na wysokości 1 km, ukazuje faktyczny opad docierający do ziemi)
PAC (suma opadu za ostatnią godzinę wg. danych radarowych)
SRI (natężenie opadu wg kalkulatora z dBZ na mm)
EHT (wysokość maksymalna echa radarowego)
ZHAIL (prawdopodobieństwo gradu)

Podawany jest czas lokalny, opóźnienie prezentowanych danych to około 15 minut. Do mapy dołączona jest miarka, pozwalająca określić odległość opadu od punktu, oraz suwak do animacji.

Rozpoznanie satelitarne opadów śniegu (fioletowy) i deszczu ze śniegiem (błękitny). Źródło: sat24.com