Atlas Chmur: Altostratus

Piętro średnie jest dość ubogie we własne rodzaje chmur. Można je nazwać piętrem przejściowym między piętrami niskim i wysokim – tamtejsze chmury mają bowiem cechy obserwacyjne obu tych pięter. Mimo tego można z ziemi rozróżnić nawet pozbawionego zazwyczaj jakichkolwiek wyraźnych formacji Altostratusa.

Altostratus to siwa, mglista warstwa zakrywająca całość lub większość nieba. Jest na tyle gęsty, że słońce widoczne jest jako blada tarcza. Nie widoczne jest zjawisko halo, a na ziemi nie są obserwowane cienie, co odróżnia go od podobnego Cirrostratusa. W przeciwieństwie do Stratusa, chmura nie jest jednolita kolorystycznie i czasami widoczne są różne warstwy.

Najczęściej pojawia się w formie niemal jednolitej warstwy, czasami jako włókna, lub mgliste zasłony.

Z Altostratusem może być związany opad, oraz zjawisko virga. Czasami widoczne są też mammatusy, oraz strzępki chmur (fractus) pod podstawą.

Nie wyróżnia się gatunków tej chmury. Ma jednak pięć rodzajów:
Altostratus translucidus (As tr) – warstwa na tyle przezroczysta w większości swojej powierzchni, że pozwala na określenie pozycji słońca i księżyca.
Altostratus opacus (As op) – Altostratus, który jest na tyle gruby, że skutecznie zasłania tarcze słońca i księżyca.
Altostratus duplicatus (As du) – złożony z dwóch lub więcej warstw, nałożonych na siebie pod kątem, czasami warstwy częściowo się ze sobą mieszają. Rodzaj rzadko spotykany przy Altostratusie.
Altostratus undulatus (As un) – Altostratus z wyraźnymi falami.
Altostratus radianus (As ra) – wyraźnie widoczne pasy Altostratusa, zbiegające się do jednego lub dwóch punktów na horyzoncie. Rzadko spotykana odmiana tej chmury.

Altostratus może powstać z następujących chmur:

Cirrostratus, jako efekt osiadania lub zmniejszania się rozciągłości pionowej tej chmury.
Nimbostratus, podczas rozpadu, lub rozbudowy pionowej tej chmury.
Altocumulus, kiedy związana z nią virga paruje na pewniej wysokości, po czym ponownie się kondensuje.
-Jako rozpad środkowej i częściowo górnej części chmur Cumulonimbus. Dość rzadko spotykane poza strefą zwrotnikową.