Jakość powietrza: 22.12

Z każdą godziną stężenie pyłów zawieszonych spada i obecny indeks ogólny jest bardzo dobry, jedynie z kilkoma wskazaniami jakości dobrej, głównie w głębi lądu. Wskazania średnie notujemy jedynie w Luzinie i Tczewie. Z biegiem nocy nadal ma następować poprawa jakości powietrza.

Sytuacja w niedzielę będzie podobna do sobotniej. Nadal spodziewamy się indeksu ogólnie dobrego, ze sporą wskazań jakości bardzo dobrej i jedynie pojedynczymi jakości średniej.