Jakość powietrza: 29.10.

Ogólny indeks wojewódzki jest na poziomie bardzo dobrym, blisko granicy ze wskazaniem dobrym. Ilość stacji notujących jakość lokalną bardzo dobrą i dobrą jest mniej więcej równa, z jednym wskazaniem jakości średniej (Luzino). Wskazania dobre dominują w głębi lądu, blisko wybrzeża prym wiodą punkty z jakością powietrza bardzo dobrą.

W nocy spodziewamy się nieznacznej poprawy jakości powietrza, która utrzyma się przez cały wtorek. Silny wiatr i miejscami opady nie pozwolą, przynajmniej do wieczora, pogorszyć się jakości powietrza na Pomorzu. Również noc z wtorku na środę raczej zapisze się z jakością powietrza ogólnie bardzo dobrą.