Jakość powietrza: 11.10.

Indeks ogólny utrzymuje się na poziomie dobrym z licznymi wskazaniami średnimi i lokalnie złymi (Gościcino, Gdynia-Mały Kack, Kościerzyna, Luzino). Dostateczną jakość powietrza wskazują stacje w Starej Kiszewie, Wejherowie i Żukowie. Z biegiem nocy pyłów przybędzie, a przez to jakość powietrza spadnie. Wyżowa aura, wraz z niemal całkowitym brakiem wiatru, oraz w połączeniu z niską temperaturą, podwyższoną wilgotnością powietrza i w obecności mezoskalowych prądów zstępujących będą skutecznie uniemożliwiać wymianę powietrza w obrębach miast, oraz w dolinach.

W nocy i nad ranem spodziewamy się kilku dodatkowych punktów notujących spadek jakości powietrza do złej, możliwe że przynajmniej jedna stacja wskaże jakość bardzo złą, a indeks ogólny spadnie do średniego. Co więcej, poranne mgły mogą spowodować lokalnie powstanie smogu o średnim stężeniu pyłów zawieszonych.

W piątek w ciągu dnia przeważać będzie jakość powietrza dobra i miejscami bardzo dobra, jedynie lokalnie i prawdopodobnie krótkotrwale ze wskazaniami średnimi. Pod wieczór sytuacja ponownie się pogorszy i najpewniej będzie podobna do obecnej – indeks ogólny na pograniczu dobrego i średniego z licznymi wskazaniami średnimi, kilkoma złymi i dostatecznymi, oraz punktowo z okresowymi spadkami jakości powietrza do bardzo złej.

Szanse na większe przewietrzenie widać w następny weekend (20/21.10). Możliwy wtedy silniejszy incydent wiatrowy, a na Bałtyku sztorm. Sytuację śledzimy na bieżąco.

Przy okazji przypominamy o głosowaniu w projekcie Wiem Czym Oddycham z Airly i Aviva. Wśród przyjętych propozycji lokalizacji czujników powietrza, jest nasza stacja w Lniskach. Głosować można tutaj.