Jakość powietrza: 5.10.

Ogólny indeks wojewódzki według danych Airly, WIOŚ i Beskid Instruments, jest na poziomie dobrym z lokalnymi wskazaniami średnimi (Gdynia-Kaliska, Kościerzyna, rejon Wejherowa). Ilość czujników wskazujących jakość powietrza dobrą i bardzo dobrą jest mniej więcej równa.

Niemal bezwietrzna i dość chłodna noc sprzyjać będzie wzrostom stężeń pyłów zawieszonych, miejscami do poziomu dużego, co przełoży się na złą jakość powietrza, najpewniej w Kościerzynie, Małym Trójmieście Kaszubskim i miejscami w Trójmieście. Możliwe również kolejne wskazania średnie na stacjach w Chojnicach, Tczewie, Malborku, czy Kwidzynie.

Sobota będzie zbliżona do piątku, choć możliwy jest, zwłaszcza wieczorem, znaczny spadek jakości powietrza, głównie na wschodzie, oraz w większych miejscowościach w głębi lądu. Szczególnie narażone są okolice Wejherowa i Kościerzyny, oraz Tczew i Kwidzyn. Dominować mają tradycyjnie pyły PM10 i PM2.5. Sporo będzie też ozonu i tlenków azotu.